12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Διεθνείς Συνεργασίες

Αποτελεί προτεραιότητα για τον φορέα του Φεστιβάλ η δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων συνεργασίας που να στηρίζονται στην αμοιβαία κατανόηση, στην αγάπη για τον πολιτισμό και την επιδίωξη δημιουργίας συνθηκών διαρκούς ανάπτυξης.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας επιδιώκει την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτών των σχέσεων,  περιλαμβάνονται ανταλλαγές απόψεων και τεχνογνωσίας, συνεργασία στη διοργάνωση επιμέρους εκδηλώσεων, προώθηση και προβολή των εκατέρωθεν δραστηριοτήτων.Menu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications