12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Μυθοπλασία, Κινούμενα Σχέδια, Πειραματικές Ταινίες

Το κεντρικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ απαρτίζεται από ταινίες μυθοπλασίες, κινουμένων σχεδίων και πειραματικές. Στο πλαίσιο του διεθνούς χαρακτήρα του Φεστιβάλ φιλοξενούνται ταινίες από όλο τον κόσμο, οι οποίες προβάλλονται με τη χρήση άρτιου ψηφιακού τεχνολογικού εξοπλισμού.

Το Φεστιβάλ δίνει τη δυνατότητα στους νέους δημιουργούς να αποκτήσουν βήμα έκφρασής, να επικοινωνήσουν το έργο τους με το κοινό, να επωφεληθούν της παρουσίας καταξιωμένων επαγγελματιών του χώρου και να αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη μέσα από τη συμμετοχή τους στις υποστηρικτικές για αυτούς εκδηλώσεις.Menu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications