12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Τα βραβεία του DV SEE

Στο πλαίσιο του διαγωνιστικού χαρακτήρα του DV SEE απονέμονται τα κάτωθι βραβεία:


Βραβείο Α’ Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής Ταινίας

(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασίας)

Βραβείο Β’ Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής Ταινίας

(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασίας)

Βραβείο Γ’ Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής Ταινίας

(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασίας)

Βραβείο Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής 3D Ταινίας

(συμμετέχουν όλες οι 3D ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασίας)

Βραβείο Κοινού

(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασίας)

Βραβείο Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας κινουμένων σχεδίων)

Βραβείο Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής 3D Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

(συμμετέχουν όλες οι 3D ταινίες της κατηγορίας κινουμένων σχεδίων)

Βραβείο Κοινού

(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας κινουμένων σχεδίων)

Βραβείο Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής Πειραματικής Ταινίας

(συμμετέχουν όλες οι πειραματικές ταινίες)

Βραβείο Κοινού

(συμμετέχουν όλες οι πειραματικές ταινίες)

 

Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των κατηγοριών των βραβείων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.Menu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications