12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Οι Όροι Συμμετοχής στο movile

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ “movile”

Άρθρο 1  
Το Τμήμα Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων, με τον διακριτικό τίτλο “movile” διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας. Το Τμήμα Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Νάουσα, παράλληλα με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας. Για το 2012 θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 27 έως 30 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας.

Άρθρο 2  
Συμμετοχή στο Τμήμα Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων:
o Στο Τμήμα Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων μπορεί να δηλώσει συμμετοχή οποιοσδήποτε κάτοχος κινητού τηλεφώνου με φαντασία και καλλιτεχνική διάθεση.
o Ο κάθε δημιουργός μπορεί να συμμετάσχει με περισσότερες από μια ταινίες.
o Το διαπραγματευόμενο θέμα της ταινίας είναι ελεύθερο στην κρίση και έμπνευση των δημιουργών. Ταινίες με περιεχόμενο σκληρής βίας, αποκλειστικά σεξουαλικού χαρακτήρα ή δυσφημιστικές δεν γίνονται δεκτές.
o Η ταινία θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί με τη χρήση κάμερας κινητού τηλεφώνου ή φωτογραφικής μηχανής.
o Η επεξεργασία της ταινίας μπορεί να γίνει με τη χρήση οποιουδήποτε προγράμματος επεξεργασίας εικόνας.
o  Η τελική κόπια της ταινίας θα πρέπει να αποσταλεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας σε μια από τις παρακάτω μορφές: 3gp, AVI, MPEG-4, QuickTime ή Windows Media. Τα αρχεία θα πρέπει να αποσταλούν στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας,  σε CD ή DVD ή εναλλακτικά μέσω μιας υπηρεσίας δωρεάν μεταφοράς αρχείων (ενδεικτικά αναφέρουμε την http://wetransfer.com).
o Η συνολική διάρκεια της ταινίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε λεπτά (5’).

Άρθρο 3  
Για να αιτηθεί κάποιος της συμμετοχής του στο Φεστιβάλ θα πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής η οποία βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ (http://www.niff.gr) . Τονίζεται πως ο ενδιαφερόμενος να λάβει μέρος στο Φεστιβάλ θα πρέπει να λάβει γνώση των παρόντων όρων συμμετοχής που επίσης βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ. Αφού ο αιτούμενος συμπληρώσει τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής και επιλέξει το πεδίο που αναφέρει πως έχει λάβει γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής μπορεί να την υποβάλλει προς εξέταση. Η αίτηση του θα καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Φεστιβάλ και θα χρησιμοποιηθεί επικουρικά για τη διαδικασία επιλογής. Προς επιβεβαίωση ότι η αίτηση έχει καταχωρισθεί το σύστημα θα αποστέλλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο αιτών έχει δηλώσει. Είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώνονται πλήρως και ορθά τα ζητούμενα πεδία διότι σε περίπτωση επιλογής της ταινίας τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της ταινίας στον έντυπο Κατάλογο του Φεστιβάλ και τα ηλεκτρονικά μέσα.  Το Φεστιβάλ δεσμεύεται πως τα στοιχεία της αίτησης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διαδικασία επιλογής και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραχωρηθούν σε τρίτους.

Σημειώνεται ότι για να εξετασθεί η αίτηση είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων.

Άρθρο 4  
Για τη διαδικασία της επιλογής η ταινία θα πρέπει να αποσταλεί στο Φεστιβάλ μέχρι την 6η Απριλίου 2012 – η ημερομηνία παραλαβής της ταινίας από το Φεστιβάλ μπορεί να είναι μεταγενέστερη - ανεξαρτήτως του τρόπου αποστολής ο οποίος έχει επιλεγεί.  Ειδικότερα, για ταχυδρομική αποστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφορών αυτή θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι την 6η Απριλίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόκομμα ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση:

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας
Κατσουλάκη 1
Νάουσα 59200

Με την ένδειξη: «Χωρίς εμπορική αξία, μόνο για πολιτιστικούς σκοπούς».

 Για αποστολή μέσω μιας δωρεάν υπηρεσίας ηλεκτρονικής μεταφοράς αρχείων (ενδεικτικά αναφέρουμε την http://wetransfer.com) η αποστολή θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι την 6η Απριλίου 2012 καταχωρίζοντας ως διεύθυνση παραλήπτη την ηλεκτρονική διεύθυνση publications@niff.gr και αναγράφοντας στο σχετικό πεδίο μηνύματος τον τίτλο της ταινίας και το όνομα του σκηνοθέτη.  

Επιπρόσθετα, μαζί με την ταινία πρέπει να αποσταλούν:
- Stills από την ταινία σε ανάλυση 300dpi (σε ηλεκτρονική μορφή*)
- Φωτογραφία του δημιουργού και των ηθοποιών που κατέχουν πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ανάλυση 300dpi (σε ηλεκτρονική μορφή*)
Προαιρετικά μπορείτε να στείλετε:
- Trailer της ταινίας
- Προωθητικό υλικό

*Για αποστολή μέσω ταχυδρομείου παρακαλούμε να συμπεριλάβετε CD με το ζητούμενο υλικό. Για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα στο publications@niff.gr  αναφέροντας στο θέμα τον τίτλο της ταινίας και το όνομα του σκηνοθέτη. Για αποστολή μέσω μιας υπηρεσίας δωρεάν μεταφοράς αρχείων (ενδεικτικά αναφέρουμε την http://wetransfer.com) θα πρέπει τα αποστελλόμενα αρχεία να αναφέρουν τον τίτλο της ταινίας και το όνομα του σκηνοθέτη.

Τα έξοδα αποστολής εφόσον επιλεγεί η αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιβαρύνουν τους δημιουργούς.
Από τη στιγμή που έχουν κατατεθεί η αίτηση συμμετοχής και η ταινία, για κανέναν λόγο δεν έχει δικαίωμα ο σκηνοθέτης ή ο παραγωγός να τις αποσύρει.

Άρθρο 5  
Η σειρά προβολής των επιλεγμένων ταινιών και το πρόγραμμα καθορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, η οποία ανάλογα με τις τεχνικές ιδιαιτερότητες, τη χρονική διάρκεια και την ομαδοποίηση των ταινιών κατά είδος και με δική της ευθύνη καθορίζει και το πρόγραμμα συνολικά.  Επίσης, η οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ επιλέγει την κριτική επιτροπή. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από εγνωσμένης αξίας προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 6  
Στα πλαίσια του διαγωνιστικού χαρακτήρα του Τμήματος Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων απονέμονται τα κάτωθι βραβεία:
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινητού Τηλεφώνου
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες)
Βραβείο Κοινού
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες)  
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας, διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των κατηγοριών των βραβείων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Άρθρο 7  
Οι δημιουργοί των ταινιών με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής δηλώνουν ότι με την ταινία τους, καθώς και με τη συμμετοχή τους στο φεστιβάλ, δεν έχουν προσβάλει, ούτε προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων. Δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν πρόκειται να εγείρουν οι ίδιοι ή οποιοσδήποτε τρίτος καμία αξίωση οικονομικής ή άλλης φύσεως κατά του Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας, εξαιτίας ή εξ αφορμής της προβολής της ταινίας τους στο Φεστιβάλ.

Άρθρο 8
Η εταιρεία Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας, διατηρεί το δικαίωμα προβολής, εντός και εκτός του χώρου της διοργάνωσης και σε οποιοδήποτε μέσο, των ταινιών που έχουν αποσταλεί οποτεδήποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο ή χρήσιμο για λόγους προώθησης και προβολής του Τμήματος Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων, των δημιουργών και των ταινιών για διάστημα ενός έτους (έναρξη 6 Απριλίου 2012) και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 9  
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε δημόσια προβολή ταινίας συμμετέχουσας στο φεστιβάλ εκ μέρους των δημιουργών στην πόλη της Νάουσας πριν από την επίσημη προβολή της στο Τμήμα Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων.

Άρθρο 10  
Η εταιρεία Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας,  δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη απώλεια υλικού πριν ή μετά το πέρας του Τμήμα Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων και σε καμιά περίπτωση δεν οφείλει να επιστρέψει το υλικό που της έχει αποσταλεί.

Άρθρο 11  
Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής καταγραφής ήχου και εικόνας στους χώρους των προβολών. Μέρη της διοργάνωσης θα βιντεοσκοπηθούν. Συμμετέχοντες δημιουργοί που θα εμφανιστούν σε αυτά δεν έχουν καμιά αξίωση από τη διοργανώτρια εταιρία. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα παραχωρήσουν συνεντεύξεις στους χορηγούς επικοινωνίας και θα φωτογραφηθούν, εάν αυτό τους ζητηθεί.

Άρθρο 12  
Η εταιρεία Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας, διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του Τμήματος Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων για οποιοδήποτε λόγο το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 13  
Σε περίπτωση διαμάχης / νοηματικής διαφοράς, επικρατεί το ελληνικό κείμενο των όρων συμμετοχής.

Άρθρο 14
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων συμμετοχής.

 

 Menu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications