12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Η Κριτική Επιτροπή του movile

Κριτική επιτροπή movile


Πρόεδρος

 Γιάννης Λιόλιος, κινηματογραφιστής, Ελλάδα

Μέλη

 Φανή Αντωνίου, εικαστικός καλλιτέχνης, Ελλάδα


 Βασίλης Νάτσιος, γραφίστας, ΕλλάδαMenu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications