12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Τα βραβεία του movile


Στα πλαίσια του διαγωνιστικού χαρακτήρα του Τμήματος Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων απονέμονται τα κάτωθι βραβεία:

Καλύτερη ταινία κινητών τηλεφώνων
Flee
Lokesh Chadda | India

Βραβείο Κοινού Movile
The misunderstanding
George Kentimenos, Lina Pazou, George Daios, Nikitas Brouskos | GreeceMenu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications