12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Κριτική επιτροπή μυθοπλασίας

Η κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, σκηνοθέτης
Μέλη:  Ταμίλα Κουλιέβα, ηθοποιός
Τάσος Ρέντζιος, κριτικός κινηματογράφου
Irene Todorova, ηθοποιός
Χρήστος Δήμας, σκηνοθέτης
Sebastian Prangere, μοντέρ, σκηνοθέτηςMenu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications