12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Η κριτική επιτροπή των πειραματικών ταινιών

Η κριτική επιτροπή των πειραματικών ταινιών απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Γιάννης Κολαξίζης, Λέκτορας Μοντάζ - Special Effects ΑΠΘ
Μέλη:  Julian Parkinson, τηλεοπτικός παραγωγός - animator
Μαρία Παπαδοπούλου, εικαστικός
Γιώργος Μελιδώνης, κριτικός κινηματογράφουMenu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications