12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Οι όροι συμμετοχής για το Digital View

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
"DIGITAL VIEW"

Άρθρο 1
Το Τμήμα Νεανικών και Σπουδαστικών Ταινιών με τον διακριτικό τίτλο "Digital View" διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας. Το "Digital View" πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Νάουσα, παράλληλα με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας. Για το 2010 θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 6 έως 9 Μαΐου.

Άρθρο 2
Συμμετοχή στο Φεστιβάλ:
o Συμμετοχή δύνανται να υποβάλλουν σπουδαστές σχολών Καλών Τεχνών, κινηματογράφου, γραφιστικής, φωτογραφίας και κάθε παρεμφερούς τμήματος με την κινηματογραφική δραστηριότητα, καθώς και οι παρακολουθούντες σχετικά σεμινάρια. Επίσης, νέοι ηλικίας μέχρι 30 ετών που ασχολούνται ερασιτεχνικά με την κινηματογραφική δημιουργία.
o Οι σπουδαστές θα πρέπει να φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτική σχολή που εδρεύει σε χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ειδικότερα δικαίωμα συμμετοχής έχουν δημιουργοί από τις παρακάτω χώρες: Ελλάδα, Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, ΠΓΔΜ, Ουγγαρία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχία και Ουκρανία.
o Η ταινία πρέπει να ανήκει σε κάποια από τις εξής κατηγορίες:
- μυθοπλασία
- πειραματικές (video art, κτλ.)
- κινούμενα σχέδια (animation)
o Το διαπραγματευόμενο θέμα της ταινίας είναι ελεύθερο στην κρίση και έμπνευση των δημιουργών. Η ταινία θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί κατά βάση με τη χρήση ψηφιακών μέσων.
o Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την ταινία σας σε DVD (PAL)  για τη διαδικασία επιλογής.
o Σε περίπτωση επιλογής της ταινίας σας θα πρέπει να μας αποστείλετε μια κόπια προβολής σε μορφή DVCPRO ή DVCAm ή ΒΕΤΑ ή miniDV.
o Η ταινία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ανώτερο σε διάστημα 18 μηνών προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του Φεστιβάλ.
o Η συνολική διάρκεια της ταινίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι  (20') λεπτά για τις ταινίες μυθοπλασίας και κινουμένων σχεδίων και τα δέκα (10') λεπτά για τις πειραματικές.

Άρθρο 3
Η σειρά προβολής των επιλεγμένων ταινιών και το πρόγραμμα καθορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, η οποία ανάλογα με τις τεχνικές ιδιαιτερότητες, τη χρονική διάρκεια και την ομαδοποίηση των ταινιών κατά είδος και με δική της ευθύνη καθορίζει και το πρόγραμμα συνολικά.

Άρθρο 4
Για να αιτηθεί κάποιος δημιουργός συμμετοχής στο Φεστιβάλ θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ. Αφού ο αιτούμενος συμπληρώσει τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, θα πρέπει να την εκτυπώσει, να την υπογράψει και να τη στείλει μαζί με την ταινία μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2010 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας
Digital View - Τμήμα Νεανικών και Σπουδαστικών Ταινιών
Κατσουλάκη 1
Νάουσα 59200

Με την ένδειξη: «Χωρίς εμπορική αξία, μόνο για πολιτιστικούς σκοπούς».

Σημειώνεται ότι για να εξετασθεί η αίτηση είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων και η υπογραφή της αίτησης.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να αποσταλούν:
- Η ταινία στην πρωτότυπη μορφή της με αγγλικούς υπότιτλους (DVD για τη διαδικασία επιλογής)
- Stills από την ταινία (σε ηλεκτρονική μορφή*)
- Φωτογραφία του δημιουργού (σε ηλεκτρονική μορφή)
- Προωθητικό υλικό της ταινίας (προαιρετικά)
*CD ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο publications@niff.gr

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τους δημιουργούς.

Από τη στιγμή που έχουν κατατεθεί η αίτηση συμμετοχής και η ταινία, για κανέναν λόγο δεν έχει δικαίωμα ο σκηνοθέτης ή ο παραγωγός να τις αποσύρει.

Άρθρο 5
Η οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ επιλέγει την κριτική επιτροπή. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από εγνωσμένης αξίας προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 6
Η ταινία πρέπει να είναι δημιουργία του σπουδαστή ή των σπουδαστών. Επιτρέπεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από επαγγελματίες, οπότε, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνεται σχετική μνεία στο συνοδευτικό υλικό της ταινίας.

Άρθρο 7
Στα πλαίσια του διαγωνιστικού χαρακτήρα του Τμήματος Σπουδαστικών Ταινιών απονέμονται τα κάτωθι βραβεία:

Βραβείο Α' Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής Ταινίας
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες)
Βραβείο Β' Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής Ταινίας
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες)
Βραβείο Γ' Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής Ταινίας
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες)
Βραβείο Κοινού
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες)

Άρθρο 8
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των κατηγοριών των βραβείων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Σε περίπτωση βράβευσης της ταινίας στο Φεστιβάλ, το  Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας θα επιθυμούσε να αναγράφεται μπροστά από τους τίτλους αρχής το είδος και το έτος της διάκρισης.

Άρθρο 9
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε δημόσια προβολή ταινίας συμμετέχουσας στο φεστιβάλ εκ μέρους των δημιουργών στην πόλη της Νάουσας πριν από την επίσημη προβολή της στο Τμήμα Νεανικών και Σπουδαστικών Ταινιών.

Άρθρο 10
Η εταιρία Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη απώλεια υλικού πριν ή μετά το πέρας του Τμήματος Νεανικών και Σπουδαστικών Ταινιών και σε καμιά περίπτωση δεν οφείλει να επιστρέψει το υλικό που της έχει αποσταλεί.

Άρθρο 11
Η εταιρία Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας διατηρεί το δικαίωμα προβολής, εντός και εκτός του χώρου της διοργάνωσης, μέρους των ταινιών που έχουν αποσταλεί οποτεδήποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο ή χρήσιμο για λόγους προώθησης και προβολής του Τμήματος Νεανικών και Σπουδαστικών Ταινιών και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 12
Την οπτικοακουστική κάλυψη και καταγραφή του Τμήματος Νεανικών και Σπουδαστικών Ταινιών, καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων, αναλαμβάνουν οι χορηγοί επικοινωνίας. Συνεπώς, απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής καταγραφής ήχου και εικόνας από οποιονδήποτε τρίτο στους χώρους των εκδηλώσεων.
Μέρη της διοργάνωσης θα βιντεοσκοπηθούν. Μέλη του κοινού καθώς και συμμετέχοντες δημιουργοί που θα εμφανιστούν σε αυτά δεν έχουν καμιά αξίωση από τη διοργανώτρια εταιρία. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα παραχωρήσουν συνεντεύξεις στους χορηγούς επικοινωνίας και θα φωτογραφηθούν, εάν αυτό τους ζητηθεί.

Άρθρο 13
Η εταιρία Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του Τμήματος Νεανικών και Σπουδαστικών Ταινιών για οποιοδήποτε λόγο το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 14
Σε περίπτωση διαμάχης / νοηματικής διαφοράς,  επικρατεί το ελληνικό κείμενο των όρων συμμετοχής.

Άρθρο 15
Η αποστολή της υπογεγραμμένης αίτησης συμμετοχής συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων συμμετοχής.Menu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications